DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM,
ZAANGAŻOWANIE
Jeżeli szukają Państwo prawnika, to zachęcam do zapoznania się z moją ofertą.

O Mnie

Moim celem jest zapewnienie obsługi prawnej na wysokim, profesjonalnym poziomie, zgodnej z zasadami etyki radcy prawnego

Zasadnicze znaczenie ma dla mnie zidentyfikowanie problemów prawnych Klienta oraz znalezienie i  zaprezentowanie prób ich rozwiązania. Chcę aby moja wiedza i doświadczenie wsparły rozwój Klientów, a nie były tylko dla Nich przykrym wydatkiem. Największą wartością jest dla mnie zaufanie i satysfakcja Klienta. 

       Jedną z naczelnych zasad, którymi się kieruję jest absolutna poufność w zakresie powierzanych mi informacji. Tajemnica zawodowa radcy prawnego, jest dla mnie zawsze punktem wyjścia do podjęcia dalszych kroków zmierzających do zabezpieczenia pozyskanych informacji dotyczących mojego Klienta. Mam pełną świadomość jak wielkim zaufaniem obdarzają mnie Klienci, którzy przekazują mi szczegółowe informacje dotyczące ich życia osobistego lub zawodowego obejmującego często tajemnicę handlową prowadzonych przedsiębiorstw.

         Proponuje także możliwość skorzystania z usług prawnych również dla tych którzy samodzielnie prowadzą własne sprawy sądowe, lecz pragną skonsultować swoje dalsze działania.

Oferowane usługi prawne

Sprawdź w czym mogę Ci pomóc

W ramach tej specjalizacji, prowadzę postępowanie mające na celu odzyskanie należności dla Klientów od ich dłużników. Świadczę usługi w zakresie:

o   prawidłowego pod względem prawnym wezwania dłużnika do zapłaty

o   sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie zapewniającym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (np. postępowanie nakazowe, postępowanie elektroniczne-upominawcze)

o   nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania,

o   przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji,

o   wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Zajmuję się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz błędami medycznymi. Klientom pomagam uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowania. Klientami są osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, osoby najbliższe ofiar wypadków, jak również osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu wyniku błędu medycznego.

Udzielam kompleksowej pomocy w wielu aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane. Prowadzę również sprawy o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności. 

Doradzam pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy. Pomagam w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Przygotowuję i opiniuję umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy. Reprezentuję klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy. Udzielam porad i reprezentuję Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Reprezentuję Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS.

Oferuję kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadam doświadczenie w zakładaniu spółek – od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność, poprzez sporządzenie umów, statutów spółek, aż do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców. Doradzam w zakresie bieżących spraw. Przygotowuję projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu, oraz akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek. Posiadam również doświadczenie w reprezentowaniu spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości).

Oferuję doradztwo prawne w zakresie umów krajowych, przy sporządzaniu projektów i negocjowaniu umów w tym zarówno umów gospodarczych, ogólnych warunków umów, umów zawieranych z udziałem konsumentów itp. 

Zastępuję Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach: cywilnym, administracyjnym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. 

W zakresie prawa rodzinnego, zapewniam kompleksową pomoc prawna osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Prowadzę sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa. Reprezentuję Klientów w sprawach o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Doradzam w sprawie uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami, prowadzę postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Doradzam w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu. Oferuję pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o dział spadku. 

Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń: 732-892-425

Cennik


Wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość jest dostosowana do potrzeb i możliwości Klienta, a także uzależniona jest od nakładu pracy i rodzaju zlecenia. Proponuję następujące systemy rozliczeń:

• Wynagrodzenia jednostkowe za prowadzenie sprawy (ustalane każdorazowo dla całego zlecenia);

• Wynagrodzenie godzinowe (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu poświęconego na pracę nad zleceniem);

• Wynagrodzenia ryczałtowe (stała, miesięczna stawka przy obsłudze prawnej);

• Wynagrodzenie z premią za sukces (dotyczy tylko poszczególnych typów spraw, w których jeden z elementów wynagrodzenia może być uzależniony od wyniku sprawy).

FAQ

czesto zadawane pytania:

Z pomocy radcy prawnego należy skorzystać zawsze, gdy potrzebujemy porady prawnej. Także wówczas, gdy chcemy sporządzić pismo procesowe, urzędowe, czy umowę. Wprawdzie o wiele prostsze i tańsze wydają się porady udzielane na stronach internetowych, jednak osobie, która na co dzień nie ma do czynienia z prawem trudno ocenić, czy proponowane rozwiązanie jest najlepsze również w jej sprawie.

W Polsce panuje przekonanie, że usługi prawników są bardzo drogie. Tymczasem nie do końca tak jest. Często nieskorzystanie z pomocy radcy prawnego pociąga za sobą dużo większe konsekwencje finansowe niż jednorazowa porada udzielona przez osobę kompetentną. Zawsze warto jak najszybciej skorzystać z pomocy radcy prawnego, a dopiero później podejmować jakieś działania.

Zawsze przed skorzystaniem z pomocy radcy prawnego można dowiedzieć się o przewidywane koszty porady, czy prowadzenia danej sprawy.

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod podanym na stronie internetowej numerem telefonu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Na umówione spotkanie należy przynieść wszystkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie w danej sprawie. Warto zabrać ze sobą oryginały dokumentów. Radca prawny zdecyduje, czy dla dalszego prowadzenia sprawy konieczne będzie pozostawienie oryginałów, czy wystarczą ich kserokopie. W razie braku niektórych dokumentów radca prawny poprosi o ich uzupełnienie, a w niektórych sytuacjach, na zlecenie klienta, sam dotrze do niezbędnej dokumentacji.

W trosce od dobro klientów nie udzielamy porad prawnych przez telefon. Tą drogą można umówić się na spotkanie, dowiedzieć jakie dokumenty byłyby potrzebne do uzyskania porady w danej sprawie, jak również zapytać o orientacyjny koszt porady prawnej.

Istnieje natomiast możliwość uzyskania odpowiedzi na postanowione na spotkaniu pytania, przesłania opinii prawnej, projektu umowy, czy innych pism – drogą mailową.

Współpraca między stałymi klientami, również w dużej mierze może opierać się na korespondencji mailowej.

Tak, Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy spoza Mielca. W tym przypadku pełnomocnik ustala z klientem zasady zwrotu kosztów podróży.

Dlaczego klienci wybierają moją kancelarię?

0 +
Rozwiązanych spraw
Szeroki zakres usług:
-Prawo Cywilne
-Prawo Gospodarcze
-Prawo Handlowe
-Prawo Pracy
-Prawo Administracyjne

 

0 +
Klientów