Masz pytania? ZADZWOŃ Tel. 732 892 425

Oferta:


 

Windykacja


W ramach tej specjalizacji, prowadzę postępowanie mające na celu odzyskanie należności dla Klientów od ich dłużników. Świadczę usługi w zakresie:

  • prawidłowego pod względem prawnym wezwania dłużnika do zapłaty
  • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie zapewniającym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (np. postępowanie nakazowe, postępowanie elektroniczne-upominawcze)
  • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania,
  • przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji,
  • wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Odszkodowania
Zajmuję się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz błędami medycznymi. Klientom pomagam uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowania. Klientami są osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, osoby najbliższe ofiar wypadków, jak również osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu wyniku błędu medycznego.

Prawo nieruchomości
Udzielam kompleksowej pomocy w wielu aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane. Prowadzę również sprawy o stwierdzenie zasiedzenia, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności. 

Prawo pracy
Doradzam pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy. Pomagam w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Przygotowuję i opiniuję umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy. Reprezentuję klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy. Udzielam porad i reprezentuję Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Reprezentuję Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS.

Prawo spółek i gospodarcze
Oferuję kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadam doświadczenie w zakładaniu spółek - od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność, poprzez sporządzenie umów, statutów spółek, aż do uzyskania postanowienia Sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców. Doradzam w zakresie bieżących spraw. Przygotowuję projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników, uchwały zarządu, oraz akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek. Posiadam również doświadczenie w reprezentowaniu spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości).

Oferuję doradztwo prawne w zakresie umów krajowych, przy sporządzaniu projektów i negocjowaniu umów w tym zarówno umów gospodarczych, ogólnych warunków umów, umów zawieranych z udziałem konsumentów itp. 


Spory sądowe
Zastępuję Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach: cywilnym, administracyjnym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. 

Prawo rodzinne
W zakresie prawa rodzinnego, zapewniam kompleksową pomoc prawna osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Prowadzę sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa. Reprezentuję Klientów w sprawach o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Doradzam w sprawie uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami, prowadzę postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Prawo spadkowe
Doradzam w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu. Oferuję pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o dział spadku. 

 

Bartłomiej Libera

ul. Niepodległości 14 lok. 5

39-300 Mielec

NIP: 5632049463

Tel: 732 892 425

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo KIRP typografiawsygnecie3